Perakuan Pengamalan Pengamal Berdaftar Dengan Majlis Perubatan Tradisional Dan Komplementari, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

Perakuan Pengamalan Pengamal Berdaftar adalah suatu dokumen yang akan diberikan kepada pengamal berdaftar untuk membolehkan pengamal mengamal secara sah dan perlu diperbaharui setiap tahun.

Pesakit dinasihatkan untuk mendapatkan rawatan dari Pengamal Pengubatan Islam yang berdaftar sebelum mendapatkan sebarang rawatan.

Silakan Share Untuk Manfaat Bersama!