Garis Panduan Amalan Pengubatan Islam

Diterbitkan oleh Bahagian Perubatan Tradisional Dan Komplementari sebagai panduan bagi Pengamal Pengubatan Islam di Malaysia dalam usaha untuk merawat pesakit bagi mengelakkan kekeliruan dan penyelewengan akidah umat Islam di Malaysia, dengan menggariskan secara jelas ciri-ciri Pengubatan Islam yang sebenar.

Boleh juga dijadikan panduan oleh pesakit @ masyarakat yang ingin mendapatkan rawatan Pengubatan Islam Ruqyah Syar’iyyah yang sebenar dari Perawat Pengubatan Islam yang betul-betul merawat menggunakan cara dan kaedah rawatan yang dibenarkan.

Silakan Share Untuk Manfaat Bersama!