Akta Perubatan Tradisional Dan Komplementari 2016

Akta Perubatan Tradisional Dan Komplementari 2016 atau dikenali juga dengan Akta 775 merupakan suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi penubuhan Majlis Perubatan Tradisional Dan Komplementari bagi mengawal selia perkhidmatan Perubatan Tradisional Dan Komplementari di Malaysia dan bagi mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya. 

Akta 775 telah mendapat Perkenan Diraja pada 2 Mac 2016 dan telah disiarkan dalam Warta Kerajaan Persekutuan pada 10 Mac 2016 dan dikuatkuasakan pada 1 Ogos 2016 oleh YB Menteri Kesihatan. Malaysia adalah merupakan antara beberapa negara terawal di dunia yang telah menggubal Akta Perubatan Tradisional Dan Komplementari.

Seseorang Pengamal Perubatan Tradisional Dan Komplementari di Malaysia yang ingin mengamal di dalam bidang amalan diiktiraf di bawah Perubatan Tradisional Dan Komplementari hendaklah berdaftar di bawah Akta 775 ini. 

Pada masa ini terdapat tujuh bidang amalan yang diiktiraf di bawah Akta Perubatan Tradisional Dan Komplementari 2016 iaitu Perubatan Tradisional Melayu, Perubatan Tradisional Cina, Perubatan Tradisional India, Homeopati, Pengubatan Islam, Kiropraktik dan Osteopati.

Seksyen 25 akta ini menyatakan seseorang yang bukan seorang pengamal berdaftar tidak boleh, secara langsung atau tidak langsung, mengamalkan perkhidmatan Perubatan Tradisional Dan Komplementari. Sekiranya disabitkan kesalahan, dia boleh didenda tidak melebihi RM30,000 atau penjara tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

Seksyen 26 akta ini pula menyatakan pengamal berdaftar tidak boleh mengamal bidang amalan yang diiktiraf kecuali jika dia memegang perakuan pengamalan yang sah dan berkuat kuasa.

KLIK Di Sini untuk melihat contoh Perakuan Pengamal Berdaftar (Borang F), dan KLIK Di Sini untuk melihat contoh Perakuan Pengamalan Pengamal Berdaftar (Borang K) yang masih berkuat kuasa yang diberikan kepada Pengamal Berdaftar, Ustaz Mohd Amin Hj Jumberi  yang telah memenuhi syarat Majlis Perubatan Tradisional Dan Komplementari di dalam salah satu bidang amalan diiktiraf iaitu Pengubatan Islam di bawah Akta Perubatan Tradisional Dan Komplementari 2016.

KLIK Di Sini untuk DOWNLOAD Akta Perubatan Tradisional Dan Komplementari 2016 (Akta 775).

Silakan Share Untuk Manfaat Bersama!